Valt u onder de psychologische zorg?

De Psychologische zorg is vanaf 2014 anders ingedeeld dan de jaren daarvoor. Er wordt sindsdien gewerkt met zorgproducten. Als de klachten wijzen op een aandoening die is beschreven in de lijst van psychische aandoeningen, de zogenoemde DSM-IV lijst, dan verwijst de arts u door naar de Generalistische Basis GGZ. U heeft vanuit uw basisverzekering dan recht op vergoeding van psychologische hulp in de Generalistische Basis GGZ. Deze hulp valt onder het eigen risico voor volwassenen.

Op basis van uw klachten kunt u gebruik maken van een door de overheid vastgesteld zorgproduct:
Kort (tot 294 min directe en indirecte tijd),
Middel (tot 495 min directe en indirecte tijd),
Intensief (tot 750 directe en indirecte tijd) of
Chronisch (tot 753 directe en indirecte tijd).

Na aanleiding van de intake zal u in een bepaald product, met de daarbij behorende vergoeding, ingedeeld worden. Afhankelijk van de zorgverzekeraar moet er een verdeling is het leveren van product kort, 40 tot 75%, middel 20 tot 40% en intensief 5 tot 20%.

De behandeling bestaat uit directe tijd, de tijd die uw behandelaar besteedt aan direct contact met u (o.a. gesprek, mail- en telefonisch contact). Naast deze directe tijd, is er ook sprake van indirecte tijd. Indirecte tijd is de tijd die besteedt wordt aan de voorbereiding van het gesprek met u, of voor het schrijven van rapportages, overleg met uw huisarts, etc. Deze indirecte tijd is opgenomen in het tarief van uw behandeling.

Niet alle behandelingen van alle klachten worden meer vergoed. Zo worden o.a. aanpassingsstoornissen, specifieke fobieën, relatieproblemen, burn-out, verwerkingsproblemen en een aantal andere stoornissen niet meer vergoed door uw zorgverzekeraar. Eventueel kan dit nog wel vergoed worden vanuit uw aanvullende verzekering. Ook bij werkproblematiek wil de werkgever hier soms in meebetalen.

Met alle zorgverzekeraars zijn contracten afgesloten. Dit houdt in dat de behandeling, voor iedereen die 18 jaar of ouder is, wordt vergoed (indien er sprake is van een DSM-diagnose). Psychologische zorg wordt voor kinderen tegenwoordig geregeld via de gemeente. Er zijn echter geen contracten met de gemeenten afgesloten.

Particuliere tarieven eerstelijnspsychologie

Voor de kosten voor overige consulten of handelingen kunt u contact opnemen met de praktijk.

Consult   60 minuten     € 100,00

No-show (niet nagekomen afspraak)  

Een gemaakte afspraak dient 24 uur voor aanvang van de afspraak te worden afgezegd. Indien dit niet het geval is zal de afspraak in rekening worden gebracht, dit ongeacht de opgeven reden voor afzegging.