Mindfulness (MBCT= mindfulness based cognitive therapy)

Het blijkt steeds vaker dat een afwijzende houding tegenover nare innerlijke ervaringen zoals gedachten, gevoelens en lichamelijke gewaarwordingen een belangrijke rol speelt bij het ontstaan en instandhouden van psychische problemen. Pogingen om die nare ervaringen, gevoelens, gedachten en lichamelijke ervaringen kwijt te raken, door er voor te vluchten of tegen te vechten in gedachten en/ of gedrag, zorgen er echter alleen maar voor dat deze nare ervaringen, gedachten, gevoelens of lichamelijke gewaarwordingen blijven bestaan of in ernst toenemen.

Mindfulness Based Cognitive Therapy wordt in het Nederlands ook wel Aandachtsgerichte Cognitieve Therapie genoemd. Deze therapie richt zich dus m.n. op het ontwikkelen van een andere houding ten opzicht van het probleem. Deze houding kenmerkt zich als niet-oordelend, toelatend en nauwkeurige observatie waardoor vanzelf acceptatie kan ontstaan.