Eye Movement Desensitization an Reprocessing (EMDR)

EMDR is een therapie voor mensen die last blijven houden van de gevolgen van traumatische ervaringen. Dit kan zijn een schokkende ervaring, zoals een verkeersongeval of een geweldsmisdrijf. Maar ook voor andere ervaringen die veel invloed hebben gehad op de ontwikkeling van iemands leven zoals pesterijen of krenkingen in de jeugd, die in het hier en nu nog steeds invloed hebben kan de methode gebruikt worden.

De therapeut zal vragen aan de gebeurtenis terug te denken inclusief de bijbehorende beelden, gedachten en gevoelens. Eerst gebeurt dit om meer informatie over de traumatische beleving te verzamelen. Daarna wordt het verwerkingsproces opgestart. De therapeut zal vragen de gebeurtenis opnieuw voor de geest te halen. Maar nu gebeurt dit in combinatie met een afleidende stimulus. Dit kan de hand van de therapeut zijn die op ooghoogte van links naar rechts van de client beweegt of een koptelefoon waarbij geluiden links en rechts afwisselend van elkaar te horen zijn.

De EMDR procedure brengt doorgaans een stroom van gedachten en beelden opgang, maar soms ook gevoelens en lichamelijke sensaties. De aangeboden sets oogbewegingen of geluiden zullen er langzamerhand toe leiden dat de herinnering haar kracht en emotionele lading verliest. Het wordt dus steeds gemakkelijker aan de oorspronkelijke gebeurtenis terug te denken. Na iedere behandeling kunnen mensen tijdelijk beelden en gevoelens over het trauma herbeleven. Dit is een onderdeel van de verwerking en zal gedurende behandeling steeds minder worden.