Cognitieve Gedragstherapie

Cognitieve therapie gaat vooral uit van de invloed van het denken op het gevoelsleven en het doen. Wie belangrijke zaken en gebeurtenissen in zijn leven gewoonlijk vanuit een negatief standpunt beziet, wordt makkelijker angstig, somber of geirriteerd, met allerlei negatieve gedragingen tot gevolg.

In gedragstherapie staat het gedrag van de client centraal. Hoe iemand handelt bepaalt namelijk in belangrijke mate hoe iemand zich voelt. Wie geneigd is om uit angst bepaalde zaken uit de weg te gaan, zal zijn angst vaak eerder versterken dan verminderen.

Met andere woorden Cognitieve gedragstherapie gaat ervanuit dat het niet de gebeurtenissen zelf zijn die een mens negatieve gevoelens bezorgen en daardoor een bepaald gedragspatroon , maar “de gekleurde bril” waardoor hij de dingen ziet of de manier hoe hij met situaties omgaat.