Acceptance and commitment therapy

Acceptance and commitment therapy (ACT) is een relatief nieuwe vorm van gedragstherapie. In ACT wordt mensen geleerd zich te richten op zaken die ze op directe wijze kunnen beinvloeden, zoals hun eigen gedrag, in plaats van controle proberen te krijgen over ervaringen die niet direct te beinvloeden zijn, zoals emoties en gedachten. Dit impliceert een acceptatiegerichte houding ten opzichte van deze emoties en gedachten.

Kern van ACT is de filosofie dat het vechten tegen onvermijdelijke zaken uiteindelijk ten koste gaat van een waardevol leven. De Act kent een antal kernprocessen zoals cognitieve defusie, mindfulness, acceptatie, zelf-als-context, verhelderen van waarden en bereidheid.

Alle kernprocessen staan met elkaar in verband, ze kunnen niet los van elkaar gezien worden. In combinatie leidt het toepassen van deze processen tot het ultieme doel van ACT: psychologische flexibiliteit. Het leven kent voor iedereen moeilijke momenten. Als iemand psychologische flexibiliteit bezit is hij beter in staat om met deze moeilijkheden om te gaan en een leven te leiden naar zijn eigen waarde.